IBM Markkinointiharjoittelija in HELSINKI, Finland

Haemme kahta markkinoinnista ja kansainvälisestä liiketoiminnasta kiinnostunutta opiskelijaa IBM Systems ja IBM Analytics -yksiköiden markkinointiin.IBM Systems on johtava palvelin- ja tallennusjärjestelmäratkaisujen toimittaja. Laitteistotarjontamme sisältää markkinoiden teknisesti edistyksellisimmän ja laajimman palvelin- ja tallennusjärjestelmäportfolion, jonka pohjalta toteutamme yhdessä kumppaneidemme kanssa kustannustehokkaita ja teknisesti innovatiivisia infrastuktuuriratkaisuja. IBM:llä on pitkä kokemus innovaatioiden tuomisesta palvelin- ja tallennusvalikoimaan, josta löytyy sopivat ratkaisut kaikenkokoisille yrityksille, kaikkiin tilanteisiin. Jatkuva tuotekehitys varmistaa viimeisimpien teknisten ratkaisujen olevan aina asiakkaidemme saatavilla. IBM Analytics on puolestaan johtava analytiikkaratkaisujen ja - palvelujen toimittaja. Analytiikkaratkaisut tukevat liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti: niiden avulla voidaan ohjata sekä liiketoimintastrategiaa että teknologiavalintoja. Samalla dataa pystytään organisoimaan ja muuntamaan kilpailueduksi, kun toistuvat kaavat ja trendit on mahdollista havaita. Myös markkinoiden ja kohderyhmien käyttäytymistä pystytään ennakoimaan aiempaa tehokkaammin. Tarjoamme sinulle näköalapaikan kansainvälisen yrityksen osaavassa markkinointi- ja myyntitiimissä. Pääset toteuttamaan yhdessä tiimimme kanssa monipuolisesti erilaisia markkinointiviestinnän kampanjakokonaisuuksia: painopisteemme on digitaalisessa markkinoinnissa ja sosiaalisen median hyödyntämisessä osana markkinointia ja viestintää, mutta myös esimerkiksi tapahtuma- ja telemarkkinointi on osa toimintaamme. Vastuulleesi kuuluu myös projektinhallinnalliset tehtävät. Menestyäksesi tehtävässä, sinun tulee ymmärtää tavoitteellisen markkinointiviestinnän merkitys liiketoiminnalle. Ymmärrät myös tietotekniikan ja tietotekniikkapalveluiden roolin ja vaikutukset liiketoiminnan kehittämisessä ja kilpailukyvyn parantamisessa.Odotamme sinulta proaktiivista ja innostunutta asennetta sekä kiinnostusta IT-alaan. Hyvät sosiaaliset taidot sekä tarkka ja kunnianhimoinen ote työhön ovat avaimia tehtävässä menestymiselle. IBM:n markkinointiharjoittelijalta odotetaan luonnollisesti myös sujuvaa englanninkielen taitoa sekä viestinnällistä osaamista erityisesti tekstintuottamisen alueella. Kiinnostus digitaaliseen markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan katsotaan eduksi.Tehtävä on osa- ja määräaikainen. Viikkotuntimäärä on maksimissaan 30 tuntia. Sopimus solmitaan mielellään vuodeksi, riippuen hakijan omasta tilanteesta.

  • At least 2 years experience in MS Office tools

  • Basic knowledge in marketing and communications

  • Basic knowledge in project work

S&D Non-brand